Humanistiske seremonier

By Yngvild Kvaale & Arnfinn Pettersen

  • Release Date : 2014-09-12
  • Genre : Philosophy
  • FIle Size : 0.56 MB

Description

Humanistiske seremonier Denne boka ble først og fremst skrevet til Human-Etisk Forbunds 50 årsjubileum for Borgerlig konfirmasjon i 2001.
Fra 2007 har seremoniens navn vært Humanistisk konfirmasjon, og sammen med Humanistisk navnefest, Humanistisk gravferd og Humanistisk vigsel er mer enn 250 000 mennesker årlig til stede ved en av forbundets seremonier.
Disse seremoniene fokuserer på det store spørsmålet som møter alle mennesker, religiøse som ikke-religiøse: Hva vil det si å være menneske? Humanister nærmer seg problemstillingen fra et livssynsmessig ståsted hvor mennesket selv er ansvarlig for å skape seg et meningsfullt liv ¬- sammen med andre mennesker
Denne boka, nå som e-bok, har ennå sin aktualitet for de som vil lære mer om de humanistiske seremoniene.
Yngvild Kvaale er seremonisjef i Human-Etisk Forbund og har i en årrekke jobbet med utviklingen av humanistiske seremonier.
Arnfinn Pettersen er seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund og tidligere redaktør av Fri Tanke og tidsskriftet Humanist.

keyboard_arrow_up