Du er viktigere enn du tror.

By Kristin Oudmayer

  • Release Date : 2014-03-18
  • Genre : Family & Relationships
  • FIle Size : 2.30 MB

Description

Du er viktigere enn du tror. Mobbing er noe av det vanskeligste man kan oppleve, både som mobbeoffer eller pårørende til noen som mobber eller blir mobbet.
Kristin Oudmayer tar opp en rekke spørsmål vedrørende mobbing i denne boka og gir konkrete tips til hvordan man skal håndtere ulike situasjoner:
Hva er skjult mobbing?
Mobbing på nett
Hvem blir mobbeofre?
Kan vi forebygge at barn blir mobbeofre?
Hvem mobber?
Kan vi forebygge at barn mobber?
Familien til den som utsettes for mobbing
DU kan være «Den Ene».
Hvordan snakke med hverandre når noe vanskelig skjer
Hjem/skole-samarbeid
Kristin Oudmayer (f. 1973) er en samfunnsengasjert blogger som gjennom sin utstrakte bruk av sosiale medier har satt mange viktige temaer på den politiske agendaen. Blant disse temaene er mobbing og det å være pårørende til rusavhengige. For tiden erhun engasjert i UNICEFs prosjekt Den Ene, som handler om å være der for barn som trenger det. Hun er til daglig ansatt i psykiatrien, hvor barn som pårørende er hennes spesialområde.

keyboard_arrow_up