Humanisme

By Richard Norman

  • Release Date : 2011-11-20
  • Genre : Philosophy
  • FIle Size : 0.71 MB

Description

Humanisme Hva er humanisme og hva innebærer det å kalle seg humanist? Finnes det en doktrine som alle humanister må slutte seg til? Hvordan forholder humanismen seg til religion? Betyr de gjentatte forbrytelser mot menneskeheten i vår moderne tid at humanismen som tankesett må forkastes?
Richard Norman mener at en av humanismens grunnleggende ideer er at man må gå til mennesket selv og ikke til en høyere makt dersom man vil ha svar på det gamle sokratiske spørsmål: Hva er det gode liv? Humanisme har mye til felles med rasjonalitet og vitenskap, men dette er langt fra noen fornektelse av den mer mystiske og skjøre delen av det å være menneske. Norman tar i boka for seg store, grunnleggende spørsmål om miljøvern, darwinisme, kreasjonisme, barmhjertighetsdrap og abort, og gjør kloke lesninger av tenkere og forfattere som Aristoteles, William Shakespeare, Primo Levi, Virginia Woolf og Graham Swift. Forfatteren kommer fram til at det ikke minst er gjennom menneskets evne til å skape ulike former for kunst at humanismen blir et troverdig og sterkt alternativ til religiøse overbevisninger. 

«Richard Normans bok er et eksempel på at felles verdier og ideer kan utdypes og presenteres på en måte som tusener vil gjenkjenne som det humanistiske livssyn. Normans personliggjøring av humanismen gjør den også varm og tiltalende.»
Levi Fragell, Fri Tanke 
«Humanisme er velskrevet og vel verd å lese for alle som liker trening i å mobilisere motforestillinger.» Jon Kvalbein, Dagen 
Richard Norman er tidligere professor i filosofi ved Universitetet i Kent, og en av Storbritannias mest markante humanister.

keyboard_arrow_up