Juss og humanisme

By Anders Bratholm

  • Release Date : 2011-11-20
  • Genre : Philosophy
  • FIle Size : 1.26 MB

Description

Juss og humanisme Jussprofessor Anders Bratholm stod i en årrekke i fremste rekke i kampen for å sikre ytringsfrihet og rettssikkerhet i samfunnet vårt. Juss og humanisme gjengir en del av Bratholms rike produksjon, redigert av advokat Lorentz Stavrum. Artikkelsamlingen dekker et bredt juridisk område, med kapitler om blant annet:
• Strafferett og straffeprosess
• Politirett og forskningsfrihet
• Barnevernsrett og særskilte gruppers rettsforhold
Mange av tekstene tar opp kjente og ukjente enkeltsaker fra norsk rettshistorie, og Bratholms sterke, medmenneskelige engasjement går som en rød tråd gjennom alt hans arbeid.
«Den brede vei - i betydningen å holde seg til sikre og konvensjonelt akseptable standpunkter og handlinger - har aldri vært hans. (...) Det er smilet, lunheten, vennligheten som preger Anders Bratholms virke - som universitetslærer, forsker, debattant. Meningene er klare, men sjelden fordømmende. Og om han stundom skjerper tonen, rammer det alltid samfunnets støtter, statsmakten, øvrigheten - og aldri den lille mann eller kvinne.»
Fra Lorentz Stavrums innledning til boken 
Professor Bratholm (født 7. januar 1920 i Kristianaia, død 8. juli 2010 i Bærum) var tidligere president i Den Norske Helsingforskomité og har mottatt en rekke priser, blant annet Humanistprisen i 1989. Bratholm ble ridder av første klasse av St. Olavs orden i 1994. Han ble cand.jur. i 1948, tok juridisk doktorgrad i 1958 og ble professor i 1960. Han har arbeidet mye med strafferett, utgitt en rekke fagbøker.
Han stod i en årrekke i fremste rekke i kampen for å sikre ytringsfrihet, forskningsfrihet og rettssikkerhet i samfunnet. For folk flest var Bratholm kanskje mest kjent for sin innsats for å avdekke en rekke justismord, som Liland-saken og politivoldsaken i Bergen.

keyboard_arrow_up