Kunsten med spillet

By Steffen Furberg

  • Release Date : 2015-10-21
  • Genre : Family & Relationships
  • FIle Size : 0.95 MB

Description

Kunsten med spillet Sjekking er en kunst og et spill. En sjekkeartist er en person som skjønner seg på kunsten å sjekke opp jenter under forskjellige omstendigheter, og denne boken skal hjelpe deg å lykkes med dette. Man tar gjerne i bruk ting som kroppsspråk, talekunst og egen forståelse for den sosiale dynamikken mellom mennesker.
I denne boken vil du blant annet lære å:
* forstå de forskjellige signalene jenter sender ut og hvor dan jenter faktisk tenker
* bruke kroppsspråket på riktig måte
* være til glede for jentene du møter i framtiden
* vite når du skal gjør e hva
* bli en bedre og mer selvsikker versjon av deg selv
Ved å lære seg de sosiale spillereglene blir man ikke bare flinkere med jenter, man får også et bedre liv.
Steffen Furberg (f. 1990) er oppvokst og bosatt i Trondheim. Han jobber for tiden i barnehage, og er snart ferdigutdannet som NLP Coach. Han nærer stor interesse for psykologi, evolusjon og selvutvikling, og liker å sette seg mål han kan strekke seg etter. Furberg har drevet aktivt med bryting i over 10 år, og er nå trener for de minste.
Materialet i denne publikasjon er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Publica Bok er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar.

keyboard_arrow_up